Lägg till ny länk

EkonomiJuridik

Inlagd i kategori den 21 december, 2016

EkonomiJuridik
EkonomiJuridik är en förmedlingstjänst där företag kan hitta revisorer och redovisningskonsulter. De hjälper både små och stora företag med att hitta en lösning som passar deras företag och bransch. Genom att ta kontakt med EkonomiJuridik får man upp till 3 olika offerter från revisorer eller redovisningskonsulter. Formuläret behöver vara noggrant ifyllt så att matchningen kan ske så optimalt som möjligt med deras samarbetspartners. De har partners i hela Sverige, från norr till söder. Alla erbjudanden är kostnadsfria via tjänsten och det finns ingen bindning. Det är bara när ett företag har valt att acceptera en offert som de är förpliktade att fullfölja samarbetet.
Alla samarbetspartners kvalitetssäkras och det är enkelt att hitta bland annat en auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult.
Vad gör en revisor?
En revisor arbetar med att utföra revision och kommer i kontakt med många olika branscher samt företag. I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Sedan bedömer revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt med hjälp av redovisningen och andra ekonomiska rapporter. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Dessutom ger revisorn råd inför vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Hela revisionsarbetet avslutas sedan med en revisionsberättelse.
En revisor kan vara auktoriserad och har då genomgått utbildning och praktisk erfarenhet.
Vad gör en redovisningskonsult?
En redovisningskonsult erbjuder tjänster inom redovisning. Det kan omfatta bokföring, årsredovisning, bokslut, registrering av fakturor, lönehantering, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Något som är väldigt värdefullt för många företagare är möjligheten till rådgivning vilket redovisningskonsulter ger. De blir ofta en värdefull resurs och företagets högra hand när det kommer till frågor som rör ekonomi, administration och företagande.
En redovisningskonsult kan också vara auktoriserad och har då genomgått utbildning och praktisk erfarenhet.

Mer information